Diensten

Onderstaand een overzicht van ons dienstenpakket. Ook complexere of integrale projecten zijn mogelijk, deze worden ingevuld met gemotiveerde specialisten uit mijn eigen netwerk met dezelfde werkinstelling.

Voor alle projecten geldt dat realiteitszin voorop staat waarbij de belangen van alle betrokken meegewogen worden. Gewerkt wordt conform de geldende richtlijnen aangevuld met 25 jaar ervaring in het vak.

Advies

 •  Bebordingsplannen of sanering bebording
 •  Fietsverkeer (veiligheid, doorstroming en netwerk optimalisatie)
 •  Opstellen Programma van Eisen (PvE)
 •  Parkeren (parkeerbalans, blauwe zone, betaald parkeren)
 •  Schoolzones en schoolomgeving
 •  Second opinion
 •  Verkeersbesluiten
 •  Verkeerscirculatieplannen
 •  Verkeerskundig ontwerp (SO niveau)
 •  Verkeersmanagement
 •  Verkeersprognoses (effecten van nieuwe ontwikkelingen en/of uitbreidingen in beeld brengen)
 •  Verkeersveiligheid (analyse en inrichting)  
 •  Voetgangers  

 

Detachering


 

Verkeersmaatregelen en faseringsplannen

 •    BLVC-plannen; Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie   
 •    Communicatieplan
 •    Faseringsplannen
 •    Toetsen van verkeers- en faseringsplannen
 •    Verkeersplannen


Onderzoek / Analyse

 •    Interviews en enquêtes
 •    Kentekenonderzoek
 •    Kruispunttellingen   
 •    Parkeerdruk en parkeermotief tellingen   
 •    Second opinion 
 •    Verkeerstellingen